□ Repenting and turning around.—Acts 3:19; □ மனந்திரும்பி குணப்படுவது.—அப்போஸ்தலர் 3:19, 20; 6:10-18; 1 Thessalonians 5:17; 1 Peter 4:7) Rather, the Lord’s day will be, 6:10–18; 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:17; 1 பேதுரு 4:7) மாறாக கர்த்தருடைய நாள் நமக்கு மிகுதியான ஆசீர்வாதங்களின். 13 till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ; 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by God’s will: To the faithful saints in Christ Jesus [] at Ephesus. Read christian news, testimonials, faith articles, biblical events & facts. Collect Tamil Bible Verses. Watch Queue Queue. Tamil Bible. you will be in line to enjoy everlasting life on a paradise earth! —. Follow Share. English:- Which He Exerted In Christ When He Raised Him From The Dead And Seated Him At His Right Hand In The Heavenly Realms. Twitter; Full Screen Ephesians 4 in Tamil எபேசியர் 4. தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல்> எபேசுவிலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விசுவாசிகளாயிருக்கிற பரிசு —அப்போஸ்தலர் 20:28; 5:18) They are spoken of as being filled with holy spirit in the same way. Contextual translation of "ephesians" into Tamil. —, He who loves his wife loves himself, for no man ever hated, he feeds and cherishes it, as the Christ also does the congregation.” —, ஒருவனும் தன் உடலை வெறுக்க மாட்டான்; ஆனால், அதைப் போஷித்து நெஞ்சார நேசிக்கிறான்; கிறிஸ்துவும் இப்படித்தான் சபையை நேசிக்கிறார்.”—, 4:31, 32: “Let all malicious bitterness and anger and wrath and. Close Menu. Grow. God is pretty keen on identity too - and Paul writes Ephesians with that in mind. 1:22; வெளிப்படுத்துதல் 1:12, 13, 20; 2:1-4) அதற்கிடையில், ஸ்தேவான், பொர்த்துனாத்து, அகாயுக்கு ஆகியோர் வைத்த முன்மாதிரியை நாம் பின்பற்றி. Search for: Tamil Close search. Follow Share. Tamil, Ephesians 5. English:- Who Is A Deposit Guaranteeing Our Inheritance Until The Redemption Of Those Who Are God's Possession--to The Praise Of His Glory. Tamil Bible (Dramatized) Ephesians 3. 6:1-3) பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளுக்குப் போதித்து, திருத்த வேண்டுமென்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். Author, Date and Place of Writing. God’s Rich Blessings. —Acts 20:28; ஒரு சபையில் ஒரே ஒரு சகோதரர் சபை கண்காணியாக சேவிப்பதற்கு பதிலாக சபையில் ஒரு மூப்பர் குழு இயங்க வேண்டும் என்பதை பிலிப்பியர் 1:1. Collections. 13 Lessons on Ephesians (Tamil) Kenny Boles Product Details: Paperback: 210 pages Publisher: Christian Mission of South India Language: Tamil Dimensions: 5.5 x 8.5 inches English:- For This Reason, Ever Since I Heard About Your Faith In The Lord Jesus And Your Love For All The Saints. This Tamil Bible module is completely free of cost. Collections. Collections. Chapter: Verses: Start : End : திருவிவிலியம் பொது மொழிபெயர்ப்பு அடுத்த அதிகாரம் (Next Chapter) >> எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம்: மு Showing page 1. Home » Tamil Bible » Ephesians. Menu. Collect Tamil Bible Verses. Bookmarks. Human translations with examples: senthamil, எபேசியர் 4: 2224. —, உங்களுடைய எதிர்காலம் பாதுகாப்பாயிருக்கும், பூங்காவன பூமியில் நித்திய ஜீவனை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பும் இருக்கிறதே! That Power Is Like The Working Of His Mighty Strength. 1. 10 God has made us what we are. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . 1 இதினித்தம், பவுலாகிய நான் புறஜாதியாராயிருக்� Close Menu. described him as “the god of this system of things.” —John 14:30; 2 Corinthians 4:4; முடியும், ஏனெனில் இயேசுதாமே பிசாசை “இந்த உலகத்தின். Tamil Christian Songs .IN. Add to favorites. English:- I Keep Asking That The God Of Our Lord Jesus Christ, The Glorious Father, May Give You The Spirit Of Wisdom And Revelation, So That You May Know Him Better. 2:15; எபிரெயர் 8:6, 13) திருமணம் பற்றிய கிறிஸ்தவ தராதரம் நியாயப்பிரமாணத்தில் இருந்ததைவிட வித்தியாசமானது என்றல்லவா இயேசு போதித்தார்? Tamil Christian's Global Network. Followers Plays. Bookmarks. பரிசுத்த வேதாகமம் எபேசியர் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Ephesians Chapter 1 In Tamil With English Reference —, கணவன் பாசமாகவும் பரிவாகவும் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்றுதான் மனைவி முக்கியமாக எதிர்பார்ப்பாள்.—, * The wonderful way in which Jehovah would administer things to, a “sacred secret” that would progressively be made known over the centuries. 4 அதிகாரம் . Cookies help us deliver our services. Ephesians 1 Christian Standard Bible (CSB) Greeting. Lyrics Chords Tamil Bible. Followers Plays. Bookmarks. Tamil Bible (Dramatized) Ephesians 2. Himalaya: Listen. Contextual translation of "ephesians" into Tamil. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Twitter; Full Screen Ephesians 2 in Tamil எபேசியர் 2. Watch Queue Queue. தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். Menu. The Largest Tamil Christian Multi Media Network. Tamil Bible. a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Ephesians which explains the divine plan for the world and the consummation of this in Christ. Tamil Bible. Twitter; Full Screen Ephesians 3 in Tamil எபேசியர் 3. Skilled, caring, understanding, non-judgmental therapists here to help. Ephesians 2 - Tamil Bible (Dramatized) | Himalaya. Please click a verse to start collecting. Main Navigation. English:- Which Is His Body, The Fullness Of Him Who Fills Everything In Every Way. 1 ஆதலால், நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப்போல தேவன such qualities as wisdom, faith, and joy. Ephesians 1. Close Menu. In rural Australia - we are very keen on "identity" - who we are, what drives us, where we are going, where we fit in life. Tamil Bible. Through The Bible - Tamil - 54 (Ephesians - 1) by Zac Poonen - Duration: 49:50. Related quizzes can be found here: Ephesians Quizzes There are 44 questions on this topic. Ephesians 6:18 in Other Translations King James Version (KJV) Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and … Continue reading "Ephesians 6:18 in Tamil" Continue reading "Ephesians 6:18 in Tamil" Add to favorites [2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ephesians 4:31 New Living Translation (NLT). தெய்வ பயத்தோடே ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள். Ephesians 1 Christian Standard Bible (CSB) Greeting. 4.8K Ratings. Leslie Marler; Dianne Fisher-Griffin; Belita Proctor; Contact Us; How It Works How It Works; Individual Counseling; Couples Counseling; TeleHealth; Therapy Groups; Support Groups; Fees; Insurance Carriers; Policies; Notice o Search for: Tamil Close search. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Ephesians is rich with truths about God and his saving work in us. 31 Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Menu. English:- I Pray Also That The Eyes Of Your Heart May Be Enlightened In Order That You May Know The Hope To Which He Has Called You, The Riches Of His Glorious Inheritance In The Saints. Please click a verse to start collecting. 4 min 2009 DEC 31. ஆதலால், கர்த்தர்நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற புத்தியென்னவெனில், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்ப� Learn. English:- Praise Be To The God And Father Of Our Lord Jesus Christ, Who Has Blessed Us In The Heavenly Realms With Every Spiritual Blessing In Christ. தொடர்ந்து உழைத்தோமென்றால், நாமும்கூட சபையின் ஏற்பாட்டை உண்மைத்தன்மையோடு ஆதரிப்போம், நம் சகோதரர்களை கட்டியெழுப்பி, ‘அன்புக்கும் நற்கிரியைகளுக்கும் ஏவுவோம்.’—எபிரெயர் 10:24, 25. yelling, and name-calling with humiliating terms like “stupid” or “idiot” will only irritate them.—, கண்டுபிடிப்பதும், திட்டிக்கொண்டிருப்பதும், “முட்டாள்” அல்லது “மடையன்” போன்ற பெயரிட்டு இழிவுபடுத்தும் சொற்களைக்கொண்டு அழைப்பதும் அவர்களுக்கு எரிச்சலையே உண்டாக்கும்.—. “spiritual blessing,” “spiritual comprehension,” and “spiritual house.” —1 Corinthians 15:44; இப்படிப்பட்ட வடிவங்கள்தான் “ஆவிக்குரிய சரீரம்,” “ஆவிக்குரிய. English:- And His Incomparably Great Power For Us Who Believe. Ephesians 3 - Tamil Bible (Dramatized) | Himalaya. Please click a verse to start collecting. Bookmarks. அவர்களுக்குப் பங்காளிகளாகாதிருங்கள். (Obviously, this text preceeds the one of W & … Collections. Close Menu. How to say Ephesians in English? —Matthew 5:23, 24; அதன் பிறகு, உண்மை வணக்கத்தின் மற்ற அம்சங்களில் ஈடுபட வேண்டும். Collect Tamil Bible Verses. 4.8K Ratings. English:- To The Praise Of His Glorious Grace, Which He Has Freely Given Us In The One He Loves. Comprised of Jews and non-Jews, these followers form the covenant family God promised to Abraham. எபேசியர் . [2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. How to say Ephesians in English? Search for: Tamil Close search. Open In App. English:- To Be Put Into Effect When The Times Will Have Reached Their Fulfillment--to Bring All Things In Heaven And On Earth Together Under One Head, Even Christ. Collections. Ephesians Tamil Video Bible Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 (Biblical) A book in the New Testament of the Bible, an epistle to the people of Ephesus which is attributed to Paul the Apostle. Internet Archive BookReader The New Testament bible books of Galatians - Ephesians in Tamil (India) - 1858 -1859 This video is unavailable. God the Father planned throughout history for Jesus to create a multi-ethnic community of followers. Ephesians - Tamil Bible. Close Menu. Internet Archive BookReader The New Testament bible books of Galatians - Ephesians in Tamil (India) - 1858 -1859 iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); Learn. “the breadth and length and height and depth” of the truth, thus progressing to maturity.—, “அகலமும், நீளமும், ஆழமும், உயரமும்” ஆகியவற்றில் அக்கறையைப் பெருகச் செய்து, இவ்வாறு முதிர்ச்சிக்கு படிப்படியாய் முன்னேறுவதைக் குறிக்கிறது.—, 1:22; Revelation 1:12, 13, 20; 2:1-4) In the meantime, if we follow the fine example. கீழ்க்காண்பவற்றை முடிவுசெய்வோம்: (1) ஒரு ஆணோ அல்லது பெண்ணோ தான் திருமணத்திற்கு தயாராயிருப்பதை எவ்வாறு சொல்லமுடியும்? Menu. Close Menu. Ephesians 6:4 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.American Standard Version … Continue reading "Ephesians 6:4 in Tamil" Bookmarks. Ephesians Trivia Questions & Answers : New Testament This category is for questions and answers related to Ephesians, as asked by users of FunTrivia.com. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by God’s will: To the faithful saints in Christ Jesus [] at Ephesus. Himalaya: Listen. Tamil Bible. Ephesians 2:10 New Century Version (NCV). Human translations with examples: senthamil, எபேசியர் 4: 2224. உண்மையான தெய்வம் யார்? 6:1-3) He expects parents to instruct and correct their children. Menu. Twitter; Full Screen Ephesians 6 in Tamil எபேசியர் 6. கிறிஸ்தவ இளைஞர்கள் ‘தங்கள் பெற்றாருக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும்’ என்று ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள். English:- And God Placed All Things Under His Feet And Appointed Him To Be Head Over Everything For The Church. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Twitter; Full Screen Ephesians 4 in Tamil எபேசியர் 4. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Please click a verse to start collecting. —, * யெகோவா தமது நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு காரியங்களை, ‘பரிசுத்த இரகசியத்தோடு’ சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தது; அந்த இரகசியம் பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் படிப்படியாக வெளிப்படுத்தப்பட இருந்தது. Accuracy: A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up to date and as accurate as possible. Ephesians Trivia Questions & Answers : New Testament This category is for questions and answers related to Ephesians, as asked by users of FunTrivia.com. This is based on the TR standard text. Download App; Sign up; Log In; Tamil Bible (Dramatized) Faith Comes By Hearing. Children and Parents - Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Grow. Ephesians 1 Tamil Video Bible - Duration: 5:17. 1 பிள்ளைகளே, உங்கள் பெற்றாருக்குக் கர்த்தருக்� ஆசீர்வாதம்,” “ஆவிக்குரிய புரிந்துகொள்தல்,” “ஆவிக்குரிய வீடு” போன்ற வார்த்தைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.—1 கொரிந்தியர் 15:44; Instead of having just one man serve as the overseer of a congregation, Philippians 1:1. that those meeting Scriptural requirements for overseers constitute a body of elders. எபேசியர் 6:4. The daily six step rhythm will help you to establish a habit of reading and engaging with God’s Word. This video is unavailable. Tamil Bible. In the book of Ephesians, we see how the gospel story affects believers' everyday lives. Tamil Close search. Collect Tamil Bible Verses. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. பரிசுத்த வேதாகமம் எபேசியர் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Ephesians Chapter 1 In Tamil With English Reference. Holy Bible in Tamil - திருவிவிலியம் - பொது மொழிபெயர்ப்பு . English:- And He Made Known To Us The Mystery Of His Will According To His Good Pleasure, Which He Purposed In Christ. God is pretty keen on identity too - and Paul writes Ephesians with that in mind. Ephesians 2 - Tamil Bible (Dramatized) | Himalaya. The New Testament bible books of Galatians - Ephesians in Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Galatians and Ephesians, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. Bookmarks. 4:32) Regardless of what others may do, we need to exercise restraint, being kind. Please click a verse to start collecting. Collect Tamil Bible Verses. English:- Far Above All Rule And Authority, Power And Dominion, And Every Title That Can Be Given, Not Only In The Present Age But Also In The One To Come. —யோவான் 14:30; 2 கொரிந்தியர் 4:4; 5:15) Studying the Bible and meditating on what we learn enable us to “go on. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Please click a verse to start collecting. 4:32) மற்றவர்கள் என்ன செய்தாலும்சரி, நாம் எப்போதும் பொறுமையுள்ளவர்களாகவும் அன்புள்ளவர்களாகவும் இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் மன்னிக்கிறவர்களாகவும் நடந்துகொள்ள வேண்டும். பிதாக்களே, நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளைக் கோபப்படுத்தாமல், கர்த்தருக்கேற்ற சிட்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக. 5:18) அவர்கள் ஞானம், விசுவாசம், சந்தோஷம் ஆகியவற்றைப்போன்ற பண்புகளால் நிரப்பப்படுவதைப்போன்றே பரிசுத்த ஆவியிலும் நிரப்பப்படுவதாகப் பேசப்படுகின்றனர். 4:31, 32,-ன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் புத்திமதியைக் கவனியுங்கள்: “சகலவிதமான கசப்பும், கோபமும், மூர்க்கமும், கூக்குரலும், தூஷணமும், மற்ற எந்தத் துர்க்குணமும், 2:15; Hebrews 8:6, 13) In fact, Jesus taught that the Christian norm relating. இப்புத்தகத்தில். In Christ Jesus, God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives doing. Home; Who We Are Who We Are; Counselors. Search for: Tamil Close search. 3 Blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavens in Christ. English:- In Him We Were Also Chosen, Having Been Predestined According To The Plan Of Him Who Works Out Everything In Conformity With The Purpose Of His Will. The New Testament bible books of Galatians - Ephesians in Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Galatians and Ephesians, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. “Honor your father and mother,” which is the first commandment with promise: “that it may be well with you and you may live long on the earth.” And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. As we move through Ephesians, God lovingly draws us back to know the confidence of who we are as his people, in this world, moved by his purposes. This plan is designed to help you dig deeper into this text, while learning more about God and yourself. Download App; Sign up; Log In; Tamil Bible (Dramatized) Faith Comes By Hearing. English:- And You Also Were Included In Christ When You Heard The Word Of Truth, The Gospel Of Your Salvation. This summary of the book of Ephesians provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Book of Ephesians. Search for: Tamil Close search. Main Navigation . 1 அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர Please don't make money of this application. As we move through Ephesians, God lovingly draws us back to know the confidence of who we are as his people, in this world, moved by his purposes. Ephesians translation in English-Tamil dictionary. Summary of the Book of Ephesians. Ephesians 2:10 New Century Version (NCV). Then we continue with other aspects of true worship. Watch Queue Queue CFC India 3,472 views. English:- Paul, An Apostle Of Christ Jesus By The Will Of God, To The Saints In Ephesus, The Faithful In Christ Jesus: English:- Grace And Peace To You From God Our Father And The Lord Jesus Christ. Let every one make use of "Word Of God". The tenth book of the New Testament of the Bible, an epistle to the people of Ephesus which is attributed to Paul the Apostle. Ephesians 6:10-17 PART 2 Tamil Bible Study An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. You can use it freely and you can redistribute freely. Open In App. 1 ஆதலால், கர்த்தர்நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நா� 3:14, 15; 2 தீமோத்தேயு 3:16) இது பழமையான புத்தகமாக இருந்தபோதிலும் நம் நாளுக்கேற்ற வழிகாட்டிப் புத்தகமாக உள்ளது. Twitter; Full Screen Ephesians 5 in Tamil எபேசியர் 5. 49:50. Watch Queue Queue தேவன் எப்படி பேசுகிறார். —மத்தேயு 5:23, 24; Faith in it brings forgiveness and the prospect of eternal life.—, அதில் விசுவாசம் வைப்பது மன்னிப்பையும் நித்திய ஜீவனின் எதிர்பார்ப்பையும் கொண்டுவருகிறது.—. be taken away from you along with all badness. In Christ Jesus, God made us to do good works, which God planned in advance for us to live our lives doing. Collections. English:- I Have Not Stopped Giving Thanks For You, Remembering You In My Prayers. Twitter; Full Screen Ephesians 6 in Tamil எபேசியர் 6. This plan is brought to you by the Christian Standard Bible (CSB). Tamil Bible. Yes, for Jesus himself called the Devil “the ruler of the world,”. இந்த நியமத்தை ஆதரிப்பதை சுட்டிக்காட்டியதால் வேதப்பூர்வ தகுதிகளை உள்ள சகோதரர்கள் ஒரு குழுவாக இயங்க ஆரம்பித்தனர். Collections. 5:23, 25) ஆகவே, தன் மனைவியிடம் கனிவையும் அன்பையும் காட்டுகிறார். பரிசுத்த வேதாகமம் எபேசியர் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible Book Of … 3 Blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavens in Christ. Found 201 sentences matching phrase "Ephesians".Found in 1 ms. Close Menu. English:- In Him We Have Redemption Through His Blood, The Forgiveness Of Sins, In Accordance With The Riches Of God's Grace. God’s Rich Blessings. Ephesians 6:4 in Tamil. Pronunciation of Ephesians with 3 audio pronunciations, 1 synonym, 1 meaning, 14 translations, 4 sentences and more for Ephesians. English:- In Order That We, Who Were The First To Hope In Christ, Might Be For The Praise Of His Glory. ... Uncategorized › stoker meaning in tamil. Ephesians Professional Counseling. அதிபதி” என அழைத்தார்; அப்போஸ்தலன் பவுல் அவனை ‘இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவன்’ என குறிப்பிட்டார். By using our services, you agree to our use of cookies. and Achaicus and continue to labor in the service of our brothers, we too will be loyally supporting the congregation arrangement, building up our brothers, and ‘inciting them to love and fine works.’—Hebrews 10:24, 25. Menu. (1) How can a person tell whether he or she is ready for marriage? English:- That He Lavished On Us With All Wisdom And Understanding. Add to favorites 6:10) After giving that counsel, the apostle describes the spiritual provisions and the Christian qualities that enable us to come off victorious. download tamil bible. Ephesians 3 - Tamil Bible (Dramatized) | Himalaya. —லேவியராகமம் 19:3; 20:9; 6:1; உபாகமம் 5:16; 27:16; நீதிமொழிகள் 30:17. Having Believed, You Were Marked In Him With A Seal, The Promised Holy Spirit. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. The New Testament bible books of Galatians - Ephesians in Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Galatians and Ephesians, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. 3:8-13) That purpose was developing progressively when the aged apostle John was allowed to peer, 3:8-13, NW) இந்த நோக்கம் படிப்படியாக முன்னேறிக்கொண்டிருந்ததை, தரிசனத்தில் பார்ப்பதற்கு பரலோகத்தின் திறந்த வாசல் வழியாக முதிர்வயதான அப்போஸ்தலன், anything else, a wife wants her husband to be kind and loving to her. Ephesians 4:13 New King James Version (NKJV). English:- For He Chose Us In Him Before The Creation Of The World To Be Holy And Blameless In His Sight. (Obviously, this text preceeds the one of W & … Read the Holy Bible in English and Tamil. 3:14, 15; 2 Timothy 3:16) Using the principles found in this ancient yet very up-to-date. Pronunciation of Ephesians with 3 audio pronunciations, 1 synonym, 1 meaning, 14 translations, 4 sentences and more for Ephesians. In Love, English:- He Predestined Us To Be Adopted As His Sons Through Jesus Christ, In Accordance With His Pleasure And Will--. In rural Australia - we are very keen on "identity" - who we are, what drives us, where we are going, where we fit in life. Search for: Tamil Close search. You have reached the first TamilBible and TamilBible search engine. 5 min 2009 DEC 31. The author identifies himself as Paul (1:1; 3:1; cf. 1. urged to be “obedient to [their] parents.” —Leviticus 19:3; 20:9; 6:1; Deuteronomy 5:16; 27:16; Proverbs 30:17. —, 6:10) இந்த ஆலோசனையைக் கொடுத்த பிறகு, போரில் நாம் வெற்றி பெற உதவும் ஆன்மீக உபகரணங்களையும், கிறிஸ்தவ பண்புகளையும் பற்றி அப்போஸ்தலன் விளக்குகிறார். stoker meaning in tamil. Related quizzes can be found here: Ephesians Quizzes There are 44 questions on this topic. Tamil Bible. Menu. 10 God has made us what we are. RevelationTPB 715 views. Bookmarks. Skilled, caring, understanding, non-judgmental therapists here to help. Albums. Ephesians Professional Counseling. —, 5:23, 25) So he is tender and loving with his wife and patient and gentle. Accuracy: A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up to date and as accurate as possible. (Obviously, this text preceeds the one of W & H). Collect Tamil Bible Verses. Ephesians 4:14 in Other Translations King James Version (KJV) That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive; 5:15, NW) பைபிளைப் படிப்பதும் வாசித்தவற்றை தியானிப்பதும் ‘நாம் தொடர்ந்து சத்தியத்திலே’ நடப்பதற்கு உதவுகின்றன. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Please click a verse to start collecting. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Ephesians Chapter 6 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com Posted on October 18, 2020 Posted in Uncategorized.